Kolejarze z
Wileńszczyzny10.03.2023 rok
                             

Polscy Kolejarze  z Wilna

a

Tegoroczne XVIII. już „Kaziuki Wileńskie” rozpoczęły się w piątkowy wieczór 10 marca 2023 roku w Domu Kultury Kolejarza spotkaniem autorskim. Zespół "Stacji Muzeum" z Warszawy przygotował spotkanie z Dominiką Leszczyńską, która jest autorką reportażu historycznego pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”. Spotkanie poprowadził Michał Fludziński, wielki miłośnik kolejnictwa, który był ubrany w replice przedwojennego munduru polskiego kolejarza. Na bazie pamiątek rodzinnych przekazanych podczas zbierania materiałów do książki „Portret zbiorowy kolejarza kresowego” przygotowano wystawę fotograficzną.

Zobaczyć mogliśmy prawie 100-letni sztandar Związku Drużyn Konduktorskich Rzeczypospolitej Polskiej Koła Wilno z 1929 roku,

który został przewieziony w dotąd nieznany sposób na ziemie polskie. Jest to jeden z nielicznych muzealiów z terenu Wileńszczyzny. 

Pracownicy "Stacji Muzeum" odtworzyli także bardzo przejmujący fragment wspomnień ekspatrianta i wciąż pracują nad muzealnym archiwum historii mówionej, do którego zbierali również historie od naszych mieszkańców. Wieczór upłynął  przy filiżance kawy na opowiadaniu anegdot i ciekawostek z życia kolejarzy powojennych i innych miłych rozmowach o etosie kolejarza kresowego.

Obecni na tym spotkaniu byli także goście z Litwy.

a

a

Copyright (c) PZERI Stargard 2023 /tadeuszpl/