Spotkanie
na sportowo
w parku DKK

19.05.2021 rok



W dniu 19-05-2021 roku odbyło się "Spotkanie na sportowo" w parku przy DKK, które było już kolejnym po inauguracji spotkaniem na wolnym powietrzu połączone z zawodami sportowymi, jakby to powiedział były Pawlak dla zdrowotności oraz ewentualnym przygotowaniem do zawodów pomiędzy oddziałami związkowymi.
Ponadto w pokoju przewodniczącej można było przystąpić do spisu powszechnego,
gdzie urzędowała p. Barbara Kiszel z Urzędu statystycznego.
Zwycięzcami w zabawach sportowych były: Budzińska M., Suda G. oraz Filipiak
- Do następnych miłych spotkań. -

PZERiI Stargard
Zdjęcia

Jan Balewski
Stargard

Dane kontaktowe:

Zarząd Oddziału Rejonowego
PZERI STARGARD
ul. Szczecińska 17
73-110 Stargard  

© Copyright (c) PZERI Stargard 2021 /tadeuszpl/