- Czechy - BROUMOV
22.09.2020 rok

 Wycieczka PZERI        

a

W dniu 22-09-2020 r. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ze Stargardu i ze Sczecina
w czasie swojej 7-io dniowej wycieczki zwiedził w Czechach miasteczko Broumov.
BROUMOV – miasto w Czechach, w kraju hradeckim. Leży w centrum Kotliny Broumovskiej, w Sudetach Środkowych,
nad rzeką Ścinawką (cz. Stěnava) w cyplu broumowskim. Historia miasta sięga połowy XII wieku, kiedy to
Broumov został ośrodkiem handlu, zarządzanym przez opactwo benedyktynów.
W 1348 roku, Karol IV, nadał opactwu takie same prawa jak miastom królewskim: Hradec Králové i Kłodzku.
W wyniku wielu pożarów, zniszczeniu uległa średniowieczna zabudowa miasta (ocalał tylko kościół Marii Panny).
W XIV wieku, Broumov było ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w północnych Czechach.
Największy rozkwit miasta nastąpił w epoce baroku. Wtedy to rozbudowano obiekty klasztorne, kościoły i rezydencje.
Resztki barokowej architektury, zachowały się w Broumovie do dziś. Najbardziej okazałym zabytkiem miasta jest benedyktyński klasztor - uznany za czeski zabytek narodowy. Zespół klasztorny obejmuje: kościół pw. św. Wojciecha a w nim
refektarz z kopią Całunu Turyńskiego z 1651 r. oraz ogromną bibliotekę i Muzeum Ziemi Broumovskiej.
Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2226 ha, a liczba jego mieszkańców wynosiła 8254 osób.
- Zapraszamy do zwiedzania -

a

a

Copyright (c) PZERI Stargard 2020 /tadeuszpl/