WYCIECZKA

Kościół Imienia Jezus

* 21.09.2020 rok *

free website templates

a

a

W dniu 21.09.2020 roku grupa emerytów, członków PZERiI uczestniczyli

w siedmiodniowej wycieczce do Wrocławia i po ziemi Kłodzkiej.

We Wrocławiu zwiedziliśmy między innymi Kościół Imienia Jezus, obecnie kościół uniwersytecki przy pl. Uniwersyteckim,

to barokowy kościół, wzniesiony przez jezuitów w latach 1689-1698.

űwiątynia ta ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu wystrojów barokowych wnętrza. Jest to typowa dla architektury jezuickiej świątynia jednonawowa z dwoma rzędami (2x6) kaplic bocznych, nad którymi znajdują się empory otwarte ku nawie.

Długość kościoła wynosi 53,2 metry, szerokość 26,2 m, a wysokość 23,6 m.

Dość nietypowy jest fakt, ta świątynia posiada dwie sygnaturki – malutką z 1700 na wschodnim szczycie kościoła i większą z 1727.

Kościół wzniesiony został w miejscu południowego skrzydła dawnego zamku cesarskiego. Z wyburzonego zamku zachowano jednopiętrowy budynek renesansowy, który wykorzystano jako zakrystię. Przetrwały renesansowe portale okienne i drzwiowe.

Projektantem kościoła był włoski architekt Teodor Moretti, a budowę powierzono Mateuszowi Bienerowi i Janowi Knollowi (po śmierci Bienera w 1692, Knoll był jedynym kierującym budową). Poświęcenia kościoła dokonano 30 lipca 1698, ale dopiero w 1700 ukończono fasadę zachodnią, a w okresie 1703–1706 Johann Michael Rottmayr namalował cykl iluzjonistycznych fresków na ścianach i sklepieniach świątyni. Na fresku nawy głównej znajduje się wśród licznych postaci świętych oraz ówczesnych cesarzy austriackich i autoportret Rottmayra. Od 1722 do 1734 trwały prace nad rzeźbiarskim wystrojem kościoła prowadzone pod kierunkiem Krzysztofa Tauscha – wykonano sztukaterie, pilastry, gzymsy, ambonę, rzeźby i zachowane częściowo do dziś ławki, konfesjonały, kandelabry i świeczniki. Monumentalny ołtarz główny, ukończony w 1726 zaprojektował sam Tausch, on namalował w 1725 obraz ołtarzowy przedstawiający obrzezanie Jezusa. Autorstwa Tauscha jest ołtarz Męki Pańskiej z 1725 w kaplicy pw. Matki Bošej Bolesnej.

Rzeźby ambony (1727-1728) oraz część rzeźb świętych przy wejściu do prezbiterium (1726) są dziełem znanego śląskiego rzeźbiarza Mangoldta, reszta wspomnianych rzeźb jest dziełem innego słynnego rzeźbiarza Siegwitza, który jest teš autorem dwóch bogato zdobionych konfesjonałów. - Będziesz we Wrocławiu to polecamy do zwiedzania...


a

a

Copyright (c) PZERI Stargard 2020 /tadeuszpl/