PZERI PZERI
- Spotkanie z Panem Prezydentem Miasta Stargard w DKK -
w dniu 19.02.2020 roku.

- W dniu 19.02.2020 roku odbyło się spotkanie z prezydentem miasta, jego zastępcą
oraz innymi służbami z miasta.
Prezydent przedstawił plany rozbudowy miasta, infrastruktury w planach na przyszłość.
Kolejno głos zabierali prezydent miasta, pani kierownik z ZUK-u, sekretarz miasta
oraz komendant Staży Miejskiej i z-ca prezydenta.
Wszyscy przedstawiciele odpowiadali na pytanie z sali.
Spotkanie zakończono odśpiewaniem stu lat dla prezydenta.
Oczekujemy na następne spotkania....

20200219_prezyd01
20200219_prezyd02
20200219_prezyd03
20200219_prezyd04
20200219_prezyd05
20200219_prezyd06
20200219_prezyd07
20200219_prezyd08
20200219_prezyd09
20200219_prezyd10
20200219_prezyd11
20200219_prezyd12
20200219_prezyd13
20200219_prezyd14
20200219_prezyd15
20200219_prezyd16
20200219_prezyd17
20200219_prezyd18
20200219_prezyd19
20200219_prezyd20
20200219_prezyd21
20200219_prezyd22
20200219_prezyd23
20200219_prezyd24
20200219_prezyd25
20200219_prezyd26
20200219_prezyd27
20200219_prezyd28
20200219_prezyd29
20200219_prezyd30
20200219_prezyd31
20200219_prezyd32
20200219_prezyd33
20200219_prezyd34
20200219_prezyd35
20200219_prezyd36
20200219_prezyd37
20200219_prezyd38
20200219_prezyd39
Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.