- SENIORADA: V-ty Przegląd Chórów Emeryckich -
- województwa zachodniopomorskiego w SCK -
w dniu 20.09.2019 roku.

- W dniu 20.09.2019 roku odbył się V Przegląd Chórów Emeryckich Województwa Zachodniopomorskiego
w Stargardzie. Organizował go stargardzki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
pod patronatem prezydenta Stargardu.
Przewodniczącą jury przeglądu była dyrygent Alina Kopera. ...

20190920_ds_chor01
20190920_ds_chor02
20190920_ds_chor03
20190920_ds_chor04
20190920_ds_chor05
20190920_ds_chor06
20190920_ds_chor07
20190920_ds_chor08
20190920_ds_chor09
20190920_ds_chor10
20190920_ds_chor11
20190920_ds_chor12
20190920_ds_chor13
20190920_ds_chor14
20190920_ds_chor15
20190920_ds_chor16
20190920_ds_chor17
20190920_ds_chor18
20190920_ds_chor19
20190920_ds_chor20
20190920_ds_chor21
20190920_ds_chor22
20190920_ds_chor23
20190920_ds_chor24
20190920_ds_chor25
20190920_ds_chor26
20190920_ds_chor27
20190920_ds_chor28
20190920_ds_chor29
20190920_ds_chor30
20190920_ds_chor31
20190920_ds_chor32
20190920_ds_chor33
20190920_ds_chor34
20190920_ds_chor35
20190920_ds_chor36
20190920_ds_chor37
20190920_ds_chor38
20190920_ds_chor39
20190920_ds_chor40
20190920_ds_chor41
20190920_ds_chor42
20190920_ds_chor43
20190920_ds_chor44
20190920_ds_chor45
20190920_ds_chor46
20190920_ds_chor47
20190920_ds_chor48
20190920_ds_chor49
20190920_ds_chor50
20190920_ds_chor51
20190920_ds_chor52
20190920_ds_chor53
20190920_ds_chor54
20190920_ds_chor55
20190920_ds_chor56
20190920_ds_chor57
20190920_ds_chor58
20190920_ds_chor59
20190920_ds_chor60
20190920_ds_chor61
20190920_ds_chor62
20190920_ds_chor63
20190920_ds_chor64
20190920_ds_chor65
20190920_ds_chor66
20190920_ds_chor67
20190920_ds_chor68
20190920_ds_chor69
20190920_ds_chor70
20190920_ds_chor71
20190920_ds_chor72
Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.