SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA
dnia 06.06.2018 roku w DKK Stargard.

- W dniu 06 czerwca 2018 roku w DKK Stargard odbyło się spotkanie z władzami naszego miasta.
W części pierwszej przedstawiciele ZUK i ZZO przedstawili sposoby sortowania odpadów
i sposoby odzyskania odpadów do powtórnego zagospodarowania.
W części drugiej Prezydent miasta p. Rafał Zając oraz z-ca p. Piotr Mync przedstawili wizję rozbudowy
i zabudowy miasta z obwodnicami oraz budową deptaka (pod tytułem strategia rozwoju dróg).
W dalszej części z-ca prezydenta p. Ewa Sowa przedstawiła politykę senioralną w Stargardzie.
Zebrami w sali Emeryci po zadaniu kilku pytań przyjęli obydwa tematy z radością i oklaskami...

20180606_spotkanie01
20180606_spotkanie02
20180606_spotkanie03
20180606_spotkanie04
20180606_spotkanie05
20180606_spotkanie06
20180606_spotkanie07
20180606_spotkanie08
20180606_spotkanie09
20180606_spotkanie10
20180606_spotkanie11
20180606_spotkanie12
20180606_spotkanie13
20180606_spotkanie14
20180606_spotkanie15
20180606_spotkanie16
20180606_spotkanie17
20180606_spotkanie18
20180606_spotkanie19
20180606_spotkanie20
20180606_spotkanie21
20180606_spotkanie22
20180606_spotkanie23
20180606_spotkanie24
20180606_spotkanie25
20180606_spotkanie26
20180606_spotkanie27
20180606_spotkanie28
20180606_spotkanie29
20180606_spotkanie30
20180606_spotkanie31
20180606_spotkanie32
20180606_spotkanie33

Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.


monitoring pozycji