[Rozmiar: 17261 bajtów] [Rozmiar: 17261 bajtów]
ZJAZD DELEGATÓW
NA ZJAZD O/R PZERiI STARGARD
w dniu 09.05.2018 roku.

- Dnia 09 maja 2018 roku w DKK Stargard spotkali się Związkowcy, aby podziękować byłej przewodniczącej
O/R p. Wandzie Wysockiej za dotychczasową działalność.
Przybyli także na zjazd:
Z-ca prezydenta miasta p. Ewa Sowa, dyrektor DKK Stanisław Bartniczak,
Pełnomocnik d/s działalności pozarządowej Wiesława Maksel, oraz przewodniczący Oddziału Okręgowego
Jerzy Mendrek. Po przestawieniu sprawozdania z działalności za minioną kadencję i przedstawieniu
sprawozdania finansowego oraz komisji rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium dla ustępującego zarządu.
W dalszej części wybrano nowy zarząd regionu Stargard, który udał się na swoje pierwsze posiedzenie,
gdzie wybrano jednogłośnie nowego przewodniczącego w osobie
Pani   W A N D Y     W Y S O C K I E J.
Delegaci po usłyszeniu wyboru przyjęli decyzję nowego zarządu aplauzem na stojąco...

20180509_zjazd01
20180509_zjazd02
20180509_zjazd03
20180509_zjazd04
20180509_zjazd05
20180509_zjazd06
20180509_zjazd07
20180509_zjazd08
20180509_zjazd09
20180509_zjazd10
20180509_zjazd11
20180509_zjazd12
20180509_zjazd13
20180509_zjazd14
20180509_zjazd15
20180509_zjazd16
20180509_zjazd17
20180509_zjazd18
20180509_zjazd19
20180509_zjazd20
20180509_zjazd21
20180509_zjazd22
20180509_zjazd23
20180509_zjazd24
20180509_zjazd25
20180509_zjazd26
20180509_zjazd27
20180509_zjazd28
20180509_zjazd29
20180509_zjazd30
20180509_zjazd31
20180509_zjazd32
20180509_zjazd33
20180509_zjazd34
20180509_zjazd35
20180509_zjazd36
20180509_zjazd37
20180509_zjazd38
20180509_zjazd39
20180509_zjazd40
20180509_zjazd41
20180509_zjazd42
20180509_zjazd43
20180509_zjazd44
20180509_zjazd45
20180509_zjazd46
20180509_zjazd47
20180509_zjazd48
20180509_zjazd49
20180509_zjazd50
20180509_zjazd51
20180509_zjazd52
20180509_zjazd53
20180509_zjazd54
20180509_zjazd55
20180509_zjazd56
20180509_zjazd57
20180509_zjazd58
20180509_zjazd59
20180509_zjazd60
20180509_zjazd61
20180509_zjazd62
20180509_zjazd63
20180509_zjazd64
20180509_zjazd65
20180509_zjazd66
20180509_zjazd67
[Rozmiar: 17261 bajtów]

Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.


monitoring pozycji