UROCZYSTOŚĆ 55-lecia
O/R PZERiI Stargard w SCK
w dniu 30.08.2017 roku.

30 sierpnia 2017 roku stargardzki oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów świętował 55-lecie swojej działalności.
Od 2003 roku jego przewodniczącą jest Wanda Wysocka.
Oddział liczy ponad 1500 osób w tym 65 procent z nich to inwalidzi i renciści,
pozostali to aktywni emeryci.
Podczas uroczystości w Stargardzkim Centrum Kultury podziękowano sponsorom, władzom miasta i powiatu za wsparcie oraz najbardziej zasłużonym działaczom związku. Część z nich otrzymała złote odznaki przyznawane przez zarząd główny.
Podczas uroczystości wystąpiły: Kapela z Kamienia Pomorskiego,
chór emerycki z Polic i stargardzkie Chabry.

20170830_55_lat_pzeri001
20170830_55_lat_pzeri002
20170830_55_lat_pzeri003
20170830_55_lat_pzeri004
20170830_55_lat_pzeri005
20170830_55_lat_pzeri006
20170830_55_lat_pzeri007
20170830_55_lat_pzeri008
20170830_55_lat_pzeri009
20170830_55_lat_pzeri010
20170830_55_lat_pzeri011
20170830_55_lat_pzeri012
20170830_55_lat_pzeri013
20170830_55_lat_pzeri014
20170830_55_lat_pzeri015
20170830_55_lat_pzeri016
20170830_55_lat_pzeri017
20170830_55_lat_pzeri018
20170830_55_lat_pzeri019
20170830_55_lat_pzeri020
20170830_55_lat_pzeri021
20170830_55_lat_pzeri022
20170830_55_lat_pzeri023
20170830_55_lat_pzeri024
20170830_55_lat_pzeri025
20170830_55_lat_pzeri026
20170830_55_lat_pzeri027
20170830_55_lat_pzeri028
20170830_55_lat_pzeri029
20170830_55_lat_pzeri030
20170830_55_lat_pzeri031
20170830_55_lat_pzeri032
20170830_55_lat_pzeri033
20170830_55_lat_pzeri034
20170830_55_lat_pzeri035
20170830_55_lat_pzeri036
20170830_55_lat_pzeri037
20170830_55_lat_pzeri038
20170830_55_lat_pzeri039
20170830_55_lat_pzeri040
20170830_55_lat_pzeri041
20170830_55_lat_pzeri042
20170830_55_lat_pzeri043
20170830_55_lat_pzeri044
20170830_55_lat_pzeri045
20170830_55_lat_pzeri046
20170830_55_lat_pzeri047
20170830_55_lat_pzeri048
20170830_55_lat_pzeri049
20170830_55_lat_pzeri050
20170830_55_lat_pzeri051
20170830_55_lat_pzeri052
20170830_55_lat_pzeri053
20170830_55_lat_pzeri054
20170830_55_lat_pzeri055
20170830_55_lat_pzeri056
20170830_55_lat_pzeri057
20170830_55_lat_pzeri058
20170830_55_lat_pzeri059
20170830_55_lat_pzeri060
20170830_55_lat_pzeri061
20170830_55_lat_pzeri062
20170830_55_lat_pzeri063
20170830_55_lat_pzeri064
20170830_55_lat_pzeri065
20170830_55_lat_pzeri066
20170830_55_lat_pzeri067
20170830_55_lat_pzeri068
20170830_55_lat_pzeri069
20170830_55_lat_pzeri070
20170830_55_lat_pzeri071
20170830_55_lat_pzeri072
20170830_55_lat_pzeri073
20170830_55_lat_pzeri074
20170830_55_lat_pzeri075
20170830_55_lat_pzeri076
20170830_55_lat_pzeri077
20170830_55_lat_pzeri078
20170830_55_lat_pzeri079
20170830_55_lat_pzeri080
20170830_55_lat_pzeri081
20170830_55_lat_pzeri082
20170830_55_lat_pzeri083
20170830_55_lat_pzeri084
20170830_55_lat_pzeri085
20170830_55_lat_pzeri086
20170830_55_lat_pzeri087
20170830_55_lat_pzeri088
20170830_55_lat_pzeri089
20170830_55_lat_pzeri090
20170830_55_lat_pzeri091
20170830_55_lat_pzeri092
20170830_55_lat_pzeri093
20170830_55_lat_pzeri094
20170830_55_lat_pzeri095
20170830_55_lat_pzeri096
20170830_55_lat_pzeri097
20170830_55_lat_pzeri098
20170830_55_lat_pzeri099
20170830_55_lat_pzeri100
20170830_55_lat_pzeri101
20170830_55_lat_pzeri102
20170830_55_lat_pzeri103
20170830_55_lat_pzeri104
20170830_55_lat_pzeri105
20170830_55_lat_pzeri106
20170830_55_lat_pzeri107
20170830_55_lat_pzeri108
20170830_55_lat_pzeri109
20170830_55_lat_pzeri110
20170830_55_lat_pzeri111
20170830_55_lat_pzeri112
20170830_55_lat_pzeri113
20170830_55_lat_pzeri114
20170830_55_lat_pzeri115
20170830_55_lat_pzeri116
20170830_55_lat_pzeri117
20170830_55_lat_pzeri118
20170830_55_lat_pzeri119
20170830_55_lat_pzeri120
20170830_55_lat_pzeri121
20170830_55_lat_pzeri122
20170830_55_lat_pzeri123
20170830_55_lat_pzeri124
20170830_55_lat_pzeri125
20170830_55_lat_pzeri126
20170830_55_lat_pzeri127
20170830_55_lat_pzeri128
20170830_55_lat_pzeri129
20170830_55_lat_pzeri130
20170830_55_lat_pzeri131
20170830_55_lat_pzeri132
20170830_55_lat_pzeri133
20170830_55_lat_pzeri134
20170830_55_lat_pzeri135
20170830_55_lat_pzeri136
20170830_55_lat_pzeri137
20170830_55_lat_pzeri138
20170830_55_lat_pzeri139
20170830_55_lat_pzeri140
20170830_55_lat_pzeri141
20170830_55_lat_pzeri142
20170830_55_lat_pzeri143
20170830_55_lat_pzeri144
20170830_55_lat_pzeri145
20170830_55_lat_pzeri146
20170830_55_lat_pzeri147
20170830_55_lat_pzeri148
20170830_55_lat_pzeri149
20170830_55_lat_pzeri150
20170830_55_lat_pzeri151
20170830_55_lat_pzeri152
20170830_55_lat_pzeri153
20170830_55_lat_pzeri154
20170830_55_lat_pzeri155
20170830_55_lat_pzeri156
20170830_55_lat_pzeri157
20170830_55_lat_pzeri158
20170830_55_lat_pzeri159
20170830_55_lat_pzeri160
20170830_55_lat_pzeri161
20170830_55_lat_pzeri162
20170830_55_lat_pzeri163
20170830_55_lat_pzeri164
20170830_55_lat_pzeri165
20170830_55_lat_pzeri166
20170830_55_lat_pzeri167
20170830_55_lat_pzeri168
20170830_55_lat_pzeri169
20170830_55_lat_pzeri170
20170830_55_lat_pzeri171
20170830_55_lat_pzeri172
20170830_55_lat_pzeri173
20170830_55_lat_pzeri174
20170830_55_lat_pzeri175
20170830_55_lat_pzeri176
20170830_55_lat_pzeri177
20170830_55_lat_pzeri178
20170830_55_lat_pzeri179
20170830_55_lat_pzeri180
20170830_55_lat_pzeri181
20170830_55_lat_pzeri182
20170830_55_lat_pzeri183
20170830_55_lat_pzeri184

Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.


monitoring pozycji