MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY
w Chociwlu w dniu 21.06.2017 roku.


Celem zadania było spotkanie z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA INWALIDY z podkreśleniem troski i empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz humanitarnego aspektu działań na rzecz inwalidów. Impreza odbyła się w ogrodzie "Pałacu nad Jeziorem" w dniu 21-06-2017 r. Uczestniczyli w niej członkowie PZERiI w Chociwlu oraz zaproszeni goście. Przy organizacji i realizacji całości imprezy pracowali wolontariusze z koła PZERiI w Chociwlu. Uczestnicy spotkania poznali historię Międzynarodowego Dnia Inwalidy, przedstawiono liczne problemy osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Nastąpiło zwiększenie stopnia integracji wszystkich uczestników zadania, wymieniono doświadczenia związane z zagadnieniami niepełnosprawności. Nawiązanie interakcji między uczestnikami poprawiło ich samopoczucie a tym samym wpłynęło dodatnio na ich zdrowie psychiczne.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu w miłej atmosferze ogrodu wśród drzew i krzewów na pewno zwiększyły wydolność układów: krwionośnego, pokarmowego i oddechowego, co jest nie do przecenienia dla zdrowia fizycznego i być może przyczyniło się w pewnym stopniu do odnowy biologicznej organizmu - szczególnie ważnej dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w Chociwlu, za co serdecznie dziękujemy.
                                                                        - M. Gruszczyńska


20170621_impr01
20170621_impr02
20170621_impr03
20170621_impr04
20170621_impr05
20170621_impr06
20170621_impr07
20170621_impr08
20170621_impr09
20170621_impr10
20170621_impr11
20170621_impr12
20170621_impr13
20170621_impr14
20170621_impr15
20170621_impr16
20170621_impr17
20170621_impr18
20170621_impr19
20170621_impr20
20170621_impr21
20170621_impr22
20170621_impr23
20170621_impr24
20170621_impr25
20170621_impr26
20170621_impr27
20170621_impr28

Powrót do strony głównej PZERI w Stargardzie.


monitoring pozycji